Breaking news

बोधकथाअ. क्र.

गोष्टीचे नाव


           लिंक

1

 वेळेचे महत्व

क्लिक करा

2

 करुणासागर हवा आहे

क्लिक करा

3

 विठ्ठल रामजी शिंदे

क्लिक करा

4

 सावित्रीबाई फुले

क्लिक करा

5

 आनंदाश्रू

क्लिक करा

6

 वास्तववादी विचार

क्लिक करा

7

 मरणाची भीती

क्लिक करा

8

 सत्याला मरण नाही

क्लिक करा

9

 पु ल देशपांडे

क्लिक करा

10

 अंतरंग दर्शन

क्लिक करा

11

 साने गुरुजी

क्लिक करा

12

 ताराबाई शिंदे

क्लिक करा

13

 परीस व लोखंड

क्लिक करा

14

 आधी लगीन कोंढाण्याच

क्लिक करा

15

खरे बोलणारा मोहन 

क्लिक करा

16

 थोर अश्रू

क्लिक करा

17

 रामू शेतकरी

क्लिक करा

18

 परिवर्तन जिजाऊ

क्लिक करा

19

 आईचा आत्मत्याग

क्लिक करा

20

 मकरसंक्रांत

क्लिक करा

21

 श्रमसाधना

क्लिक करा

21

 सुभाषचंद्र बोस

क्लिक करा

22

 लाला लजपतराय

क्लिक करा

23

 बिरबल व न्हावी

क्लिक करा

24

 26 जानेवारी

क्लिक करा

25

 सदाचार

क्लिक करा

25

 मूल्यमापन

क्लिक करा

26

 चार पहारेकरी

क्लिक करा

27

 रामू शेतकरी

क्लिक करा

28

 संतांचा उपदेश

क्लिक करा

29

 मानव सेवा हाच धर्म

क्लिक करा

30

 मनुष्याचे कर्तुत्व श्रेष्ठ

क्लिक करा

31

 ज्योतिषाची परीक्षा

क्लिक करा

32

 काजीचा न्याय

क्लिक करा

33

 श्रेष्ठ मूर्ती

क्लिक करा

34

 पंडित मोतीलाल नेहरू

क्लिक करा

35

श्वांगचे चातुर्य 

क्लिक करा

36

 सबसे प्यारी जान

क्लिक करा

37

 आई ती आई

क्लिक करा

38

 खरा मित्र

क्लिक करा

39

 गुरु रविदास

क्लिक करा

40

 प्रार्थनेची संकल्पना

क्लिक करा

41

 साधूचा संन्यास

क्लिक करा

42

 समजूतदार मेनसीस

क्लिक करा

43

 मी आझाद

क्लिक करा

44

 वी दा सावरकर

क्लिक करा

45

 श्रेष्ठ कोन

क्लिक करा


46

संत गाडगे महाराजक्लिक करा

47

परिस व लोखंड

क्लिक करा

48

 पापी व पुण्यवान

क्लिक करा

49

 मोहरम

क्लिक करा

50

इंद्र आणि लाकूडतोड्या

क्लिक करा

51

सोनार सोने खाणारच 

क्लिक करा

52

कृतघ्न सिंह

क्लिक करा

53

 विद्येचा उपयोग 

क्लिक करा

54

शाल आणि श्रीफळ 

क्लिक करा

55

संत मीराबाई 

क्लिक करा

56

बाबू राजेंद्रप्रसाद 

क्लिक करा

57

स्त्री पुरुष समानता

क्लिक करा

58

 संत तुकाराम

क्लिक करा

59

 राजे शिवाजी 

क्लिक करा

60

 गुरू रविदास

क्लिक करा

61


क्लिक करा

62

 

क्लिक करा

63

क्लिक करा

64

 

क्लिक करा

65

क्लिक करा

66

क्लिक करा

67


क्लिक करा

68

 

क्लिक करा


क्लिक करा

70

 

क्लिक करा

  अनु क्रवर्ग ली ते 10 वी

संपूर्ण अभ्यास लिंक
1
पहिली
2
दुसरी
3
तिसरी
4
चौथी
5
पाचवी
6
सहावी
7
सातवी
8
आठवी
9
नववी
10
दहावी
11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
EssayNo comments:

Post a Comment