epranali

This is educational blog.

Res

Breaking news

शुक्रवार, २ डिसेंबर, २०२२

Homes of Animals

Homes of Animals

1.    Wolf – Lair,Den

        लांडगा – गुहा 


2.    Sheep – Pen,Fold

        मेंढी – मेंढवाडा


3.    Bird – Nest

       पक्षी – घरटे


4.    Snail – Shell

       गोगलगाय – पाठीवरचे कवच 


5.    Cow – Cow-shed

        गाय – गोठा 


6.    Panda – Bamboo tree

        पांडा (तिबेटी अस्वल) – वेळूचे झाड


7.    Eagle – Eyrie

       गरुड – गरुडाचे घरटे


8.    Hyena – Den

       तरस – गुहा


9.    Gipsy – Caravan,Tent

       भटके लोक – मोठी झाकलेली गाडी,तंबू


10. Fox – Lair,Burrow,Hole

      कोल्हा – गुहा


11. King – Palace

      राजा – राजवाडा


12.  Chicken – Coop

        कोंबडीचे पिलू – खुराडे


13. Lunatic – Asylum

       वेडा – वेड्यांचे इस्पितळ


14. Ant – Ant hill

       मुंगी – वारूळ


15.Man – House

      मनुष्य – घर


16. Monkey – Tree

      माकड – झाड


17.Noble – Castle

     सरदार – किल्लेवजा वाडा 


18. Tiger – Lair

       वाघ – गुहा


19. Owl – Hole of Tree

      घुबड – झाडाची ढोली


20. Spider – Web

       कोळीकीडा – जाळे


21. Pigeon – Dovecot

       कबुतर – कबुतरखाना


22. Soldier – Barracks,Camp

       सैनिक – सैनिकांची राहण्याची जागा


23. Rabbit – Burrow,Warren,Hutch

        ससा – बीळ


24. Bee – Hive

       मधमाशी – पोळे


25. Convict – Prison,Jail

       शिक्षा झालेला गुन्हेगार – तुरुंग


26. Dog – Kennel

       कुत्रा – कुत्र्याचे घर


27. Eskimo – Igloo

       एस्कीमो -  एस्कीमोचे बर्फाचे घर

 

28.Horse – Stable

       घोडा – तबेला


29. Mouse – Hole

       उंदीर – बीळ


30. Prisoner – Cell

       कैदी – तुरुंगातील कोठडी


31. Lion – Den

       सिंह – गुहा


32. Pig – Sty

       डुक्कर – डुक्करखाना


33.Monk – Monastery

      मठवासी साधू – मठ 


34. Nun – Convent

  भिक्षुणी (साध्वी) – ख्रिस्ती तपस्विनिंचा मठ


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा