Breaking news

Saturday, July 23, 2022

आकारांची नावे मराठी व इंग्रजीमध्ये

 


Shapes name in Marathi and English

आकारांची नावे मराठी व इंग्रजीमध्ये

1.    Circle ( सर्कल )  वर्तुळ

2.   Triangle ( ट्रायअॅंगल )   त्रिकोण

3.   Square  ( स्क्वेअर )  चौरस

4.   Rectangle  ( रेक्टॅंगल )  आयत

5.   Pentagon  ( पेंटॅगॉन )   पंचकोन

6.   Hexagon  ( हेक्सगॉन )   षट्कोण

7.   Heptagon  ( हेप्टगॉन )  सप्तकोन

8.   Octagon  ( ऑक्टॅगॉन ) अष्टकोन

9.   Decagon ( डेकागॉन )   दशकोन

10.Dodecagon  ( डोडेकॅगॉन ) बारा बाजूंची बहूभुजाकृती

11. Oval ( ओव्हल ) अंडाकृती

12. Ellipse ( इलिप्स )  अंडाकृती लंबवर्तुळ

13.Heart ( हार्ट )  ह्रदयाकार बादाम

14.Star  ( स्टार )  ताराकृती

15.Semi Circle  ( सेमी सर्कल )  अर्धवर्तुळ

16.Diamond   ( डायमंड )   पतंगाकृती

17.Cube  ( क्यूब ) घन

18.Cuboid  ( क्युबॉइड ) इष्टीकाचिती

19.Sphere  ( स्फेअर ) भरीव गोल

20.Cone  ( कोन )   शंकू 

21.Cylinder ( सिलिंडर )  दंडगोल

22.Prism ( प्रिज़म )  त्रिकोणाकृती घन

23.Pyramid  ( पिरॅमिड ) पिरॅमिड

24. Trapezoid (ट्रैपिज़ॉइड) समलंब चौकोन 

25. Parallelogram (पैरलेलग्रैम) समांतरभुज चौकोन 

26.Ellipsoid (इलिप्सॉइड) लंबवर्तुळाकार  

27.Hexagonal Prism (हेक्सैगनल प्रिझम) षटकोणी प्रिझम 

28. Tetrahedron (टेट्रहेड्रॉन) चार सपाट पृष्ठांची घणाकृती 

29.Octahedron (ऑक्टॅहेड्रॉन) अष्टप्रतलीय घणाकृती 

30.Dodecahedron (डोडेकाहेड्रॉन) बारा प्रतलांची घनाकृती

No comments:

Post a Comment